miércoles, 10 de diciembre de 2008

Celebración dos trinta anos da Constitución

O Boletín Dixital do PSOE actualízase a día de hoxe có número 155 referente a celebración dos trinta anos de vida da nosa Constitución.