viernes, 3 de abril de 2009

ComunicadoEn Valadouro, 3 de Abril de 2009

Reunido O Grupo Municipal Do PSdeG – PSOE quere hacer publico o seguinte
comunicado;


Con data 30 de marzo de 2009 comenzaron as obras de reparación e capa de
rodadura da estrada Ferreira – Cangas de Foz con una inversión de preto de
700.000€.


O dia 28 de Marzo de 2009 aprobouse po lo pleno do Concello o expediente de
contratación do camión de recollida do lixo por importe de 120.000 € financiado
integramente po la Conselleria de Medio Ambiente.

Asi mesmo estan a rematar a segunda fase da rehabilitación das fontes de
Santo Tome e Maria Arteira con una inversión de 18.000€ financiado po la
conselleria de Medio Ambiente.


A administración Autonomica sainte cumpleu todos os compromisos adquiridos
con O´Valadouro, esperamos que a nova administración siga na misma linea e non
volva a deixar o noso concello esquecido con tiña de costumbre.

En O´Valadouro, José Luís García Rubal. Portavoz. (699 999 588)