lunes, 28 de septiembre de 2009

Comunicado

En Valadouro, 28 de Septiembre de 2009

O GRUPO DE GOBERNO DE ALFOZ PIDE A PARALIZACIÓN DA
PRIMEIRA FASE DO POLIGONO INDUSTRIAL DE O´VALADOURO.

Reunido O Grupo Municipal Do PSdeG – PSOE quere mostrar públicamente o
seu rexeitamento mais profundo as alegacións presentadas po lo equipo de
goberno de Alfoz ao informe de sostenibilidade ambiental do polígono industrial de
O´Valadouro.

Aparandose na falta de planeamiento urbanístico do concello de Alfoz, éixenlle
a Consellería de Medio Ambiente e Infrastucturas a paralización de o actual
proxecto de sectorización (primeira fase do polígono 118.375m2) que se
construirían todos eles en terreos de O´Valadouro. Parécenos lamentable e incrible
que nos queren facer pagar a os veciños de O´Valadouro a súa desidia, pois en
Alfoz levan gobernando a mesma xente dende o ano ´77 tempo tiveron de aprobar o
planeamento urbanístico.

Esperamos que o alcalde de O´Valadouro exerza como tal e defenda os
intereses do concello e dos seus veciños, nos comprometámonos a facelo desde
este mesmo intre.

En O´Valadouro, José Luís García Rubal. Portavoz. (699 999 588)