martes, 16 de abril de 2013

Abandono do Centro de Saúde


O  goberno  do  PP  e  o  Sr.  Feijoo  o  fronte   da  Xunta  de  Galicia,  demostra  unha  vez  mais,  e  de   forma  ben  visible,  que  a  súa  política  de  recortes, non  só  non  soluciona  os  problemas   da  sociedade  galega, si non  que  o  que  fai  e  causar  graves  prexuízos  os  cidadáns. Esta  vez,  os  usuarios  do  sistema  galego  de  saúde, e  unha  vez  mais,  os  cidadáns  do  Valadouro.

A  Xunta  e  o  goberno  do  PP,  chegan  a  os  limites  mais  insospeitados,  reducindo  á mínima  expresión    o  mantemento  das  instalacións  onde   se  deberan  prestar  os  servizos  de  atención   sanitaria,  deixando  estes   en  completo  abandono.        

O  centro  de  saúde  de  Valadouro,  sufre,  dende  fai   moitos  meses,(mais  de 9 )  este  abandono.
O  deterioro  da  cuberta  e xá  preocupante, con  goteiras  que  ameazan  mesmo  a  algúns  equipos  informáticos  do  Centro.

O  servizo  de  señoras   esta  avariado  e  pechado  con  chave  dende  fai   3  meses.
Os  usuarios   do  Centro  de  Saúde,  na  súa   gran  parte  persoas  maiores,  non  se  merecen,  despois   de  toda  unha  vida  pagando  a  Seguridade  Social ,  un  Centro  de  Saúde  nestas  condicións,  nin  un   goberno  que   os   deixe  abandoados  desta  maneira.

Por  todo  isto,   propoñemos   o  Pleno   da  Corporación  Municipal  a   adopción  do  seguinte   acordo:

.-Declarar   este  asunto  de  extrema  urxencia   e  necesidade.
.-Esixir   a   Xunta   de  Galicia,  a   traveso  da  Consellería  que  mellor  proceda,  o  arranxo                 inmediato  das  deficiencias  do  Centro  de  Saúde  de  Valadouro,  as  mencionadas,  e  as   que  puideran  detectarse  unha   revisión  axeitada   do  estado  de  conservación  das   instalacións.
.- Que   dita  revisión  e   reparación  se  faga  de  forma  inmediata   e  urxente.
.-Que  o  Alcalde   Presidente  da  Corporación  Municipal  se  poña  mans  o  asunto inmediatamente,  facultándoo   para   a   realización  de  cantas   xestións   e  actuacións   fosen   precisas   para   resolver   este  asunto  “XA”.