jueves, 18 de abril de 2013

Camiño da Cruz


En  varias  ocasións, o  grupo  socialista,  por  medio  de  propostas,  rogos  e  preguntas,  conversas etc, con  a  actual  Alcaldía, así  como  iniciativas   en  pasadas  lexislaturas,  ben   reclamando  a  necesidade  de  urbanizar  o  chamado  camiño  da  cruz,  dende  a  Av.  de  Viveiro  ata  a  Avda.  da  Costa.

Estamos  convencidos  de  que  dita  urbanización  e  imprescindible  para  desconxestionar  o  tráfico  de  entrada  a  Vila  de Ferreira   pola  Av  da  Costa,  derivando   o  tráfico  de  entrada  que  se  dirixe  a  zona  do  Colexio ,  Casa  da  Cultura    e   da  Terceira  Idade,  así   como  a  zona  comercial  da   Av.  de  Viveiro,  sen  ter  que  pasar  pola  Ponte.

O  estado   actual  do  firme,  a  estreitez   da   vía ,  as   curvas,  o  enlace  na  Ponte  da  Alaxe,  fan   do  traxecto  unha  aventura   non  exenta  de  certo  perigo,  tanto  para  os   vehículos  coma  para  os   peóns.
Consideramos   necesario  pois   que  a  urbanización  deste   tramo   de  vía,  e  necesario,  e  importante, y   é   razoable  a  execución   desta  obra.

Considerando  que  o  momento  económico  do  Concello  e   favorable,  e  a  obra  de  verdadeira   necesidade,  o portavoz do grupo  municipal  socialista, Edmundo Maseda  propoñerá  a  o  Pleno   da  Corporación  a  adopción  dos  seguinte   acordo:
     
- Iniciar   os  tramites  necesarios, a   redacción  dos  proxectos  reglamentarios  y  todas   as  xestións   e  actuacións   necesarias   para  iniciar   este  ano  2013  a  urbanización  do  “camiño  da  cruz”.

-Facultar  o  Sr.  Alcalde  Presidente  da  Corporación  Municipal, para  a   realización  das  devanditas   xestións.